"O PP non se entera de nada da xestión económica do Concello"

Bolívar González
Bolívar González, responsábel local do BNG: “O PP ten un descoñecemento absoluto do que é un orzamento”
"O PP non se entera de nada da xestión económica do Concello"

O BNG a través do seu responsábel local en Ponteareas, Bolívar González, saíu ao paso das afirmacións do PP sobre a liquidación das contas de 2019 de Ponteareas, que acaba de aprobar o Pleno e que os populares tachan de “irreais”.

Esa afirmación deixa retratado ao Partido Popular”, asegura González, que considera que “teñen un descoñecemento absoluto do que é un orzamento municipal. Descoñecen que cada vez que se recibe unha subvención da Xunta ou da Deputación hai que facer unha modificación para incorporar ese diñeiro ao Orzamento vixente, para poder realizar os gastos ou investimentos que se subvencionan. Das 83 modificacións realizadas, 56 foron por incorporacións de subvencións, tal como se pode comprobar”, asegura o BNG. Acompañamos unha táboa que demostra as modificacións orzamentarias de 2019.

As afirmacións de que se pasa do aforro ao malgasto son falsas, só confirman o descoñecemento económico do Partido Popular para xestionar o Concello”, afirmou o responsábel local do BNG, que entende que o PP “non está en condicións de dar leccións sobre a xestión económica do Concello”. “Non foron capaces de aprobar un só orzamento en 5 anos e levaron o Concello á intervención do 50% dos ingresos por parte do Ministerio de Facenda e a quebra económica, polo que non están en condicións de criticar nin de esixir nada, ao contrario debían pedir desculpas pola súa incompetencia e irresponsabilidade de estar máis de 5 anos sen orzamentos coa finalidade de dilapidar os recursos do Concello”, indicou Bolívar González, remarcando que “o PP e a Sra. Villar non teñen lexitimidade ningunha para falar da situación económica do Concello ”.

O responsable nacionalista indicou que “descoñecen ou non saber ler os orzamentos. Durante o ano 2019 só se realizaron 11 modificación de axuste orzamentario. Aínda así, hai que aclarar que estas modificacións, chamadas transferencias de crédito, non supoñen ningún cambio no total do orzamento, pois o que se incrementa nunhas partidas diminúese noutras”.

Se entenderan o orzamento -continuou González - saberían que as partidas relacionadas con obras que quedan sen executar no orzamento son investimentos que se traspasan para o ano seguinte. Tamén descoñecen, ou ocultan a mala fe, que no ano 2018 o Concello de Ponteareas tivo un Remanente de Tesourería positivo, cousa que nunca ocorreu cos gobernos do PP, e no Pleno decidiuse que se destinase a investimentos. Para incorporar estes cartos ao Orzamento do 2019 realizáronse modificacións orzamentarias, xa que é a única forma de facelo para realizar as obras que aprobara o Pleno.”

O responsable local do BNG explicou que “descoñecen tamén que no orzamento hai partidas que, pola súa natureza, están recoñecidas nas Bases de Execución do Orzamento como créditos ampliables, o que quere dicir que na medida na que se incrementan determinados ingresos sobre o previsto no orzamento, nesas partidas ampliables deberá aumentarse o crédito previsto nos gastos”.

O que non soporta o PP é que por terceiro ano consecutivo Ponteareas tivera un remanente positivo de Tesourería, algo inédito no Concello. Só 5 anos antes, en 2014, no último ano de Belén Villar como Concelleira de Facenda, o resultado fora de 5 millóns de euros negativos de Remanente de Tesourería, un dos datos fundamentais para medir a saúde económica dun Concello”, asegurou Bolívar González.

González sinalou que “non hai ningún informe negativo, nin de Intervención nin de Secretaría, sobre a execución do orzamento, por iso puido ser aprobado polo Pleno e agora trasladarse ao Consello de Contas”. O dirixente do BNG retou ao PP a “indicar que facturas entraron por rexistro en 2019 e quedaron sen contabilizar por orde do goberno municipal, como parece que dan a entender nas súas afirmacións gratuítas. Son afirmacións que demostran unha vez máis que non se enteran de nada ou, o que é peor, actúan con mala fe”

Dende o BNG indican que non hai ningunha situación preocupante polo endebedamento do Concello, “e así o recollen os informes de intervención. O endebedamento realmente grave foi o que realizou en 2013 o PP con Belén Villar como concelleira de Facenda, asinando un préstamo ata 2023 con elevados intereses para gastos correntes como as orquestras das festas de setembro de 2013 ou alimentos e pins, préstamo que foi cancelado polo goberno actual. Nos últimos anos o goberno local ten asinado préstamos sen xuros para investimentos, nunca para gastos correntes”, concluíu.

 

Táboa de todas as modificacións orzamentarias do ano 2019 do Concello de Ponteareas

Data

Importe

Descrición

Concepto

24/01/2019

15.000,00

1-XERA-19 FEGAMP SUBVENCION CEMIT

SUBVENCIÓN

08/02/2019

680.388,94

2-CRED EXTR-19 INCORPORACION REMANENTE 2018 NO 2019

RT

11/02/2019

171.518,99

3-CRED EXTR-19 INCORPORACION REMANENTE SUBVENCIÓNS

SUBVENCIÓN

02/05/2019

447.252,14

4-CRED EXTR-19 AXUSTE ORZAMENTARIO, CEDE PARTIDA DE XUROS

AXUSTE

18/02/2019

361.541,03

5-CRED EXTR-19 INCORPOR CRED REMANENTE TESOURE 18 A 19

RT

18/02/2019

18.137,90

6-TRANSF-19 CAMBIO PARA INVESTIMENTO SEGURIDADE E MOBILIDADE

CAMBIO PARTIDA

19/02/2019

12.000,00

7-CRED EXTR-19 INCORPORACION REMANENTE, SUBV CLUB CICLISTA

NOVA

20/02/2019

97.500,00

8-XERA-19 PLAN CONCELLOS 17 PAVIMENTACION REDE VARIA

SUBVENCIÓN

05/03/2019

271.397,24

9-XERA-19 PLAN CONCELLOS 2019 LIÑA 3

SUBVENCIÓN

07/03/2019

10.000,00

10-CRED EXTRD-19 SUBVENCIONS AXUDAS INTER SOCIAL

SUBVENCIÓN

17/06/2019

27.350,00

11-TRANSF-19 CAMBIO A PARTIDA DE SUBVENCIÓN TRAMOS CORPUS

AXUSTE

15/03/2019

43.906,46

12-XERA-19 DEPUTACION AMPLIC REDE ABAST MOREIRA

SUBVENCIÓN

15/03/2019

262.737,29

13- XERA-19 DEPUTACION SANEAMENTO INTEGRAL ALTO GLORIA F

SUBVENCIÓN

18/03/2019

51.273,81

14-XERA-19 DEPUTACION PAVIMENTAC CILLARGA RIBADETE

SUBVENCIÓN

18/03/2019

136.170,16

15-XERA-19 DEPUTACION AMPLIA VIAL EN DUCA SATGO OLIVEIRA

SUBVENCIÓN

26/03/2019

66.358,00

16-CRED EXTRD-19 INCORPORACION REMANENTE 2018 NO 19

RT

28/03/2019

375.445,69

17-CRED EXTRD-19 DIFERENCIAAS SALARIOS RPT 2018

NOVA

05/04/2019

113.980,63

18-XERA-19 DEPUTACION SANEAMENTO ARCOS E BUGARIN

SUBVENCIÓN

22/04/2019

24.300,83

19-XERA-19 DEPUTACION ACONDICION AREA RECRET FREIX

SUBVENCIÓN

22/04/2019

26.086,20

20-XERA-19 DEPUTACION ALUMEADO PISTA TENIS AFREIXA

SUBVENCIÓN

10/05/2019

21.000,00

21-XERA-19 DEPUTACION FESTIVAL E PROXECTO GROBA

SUBVENCIÓN

10/05/2019

5.000,00

22-XERA-19 DEPUTACION FEIRA DE OUTONO

SUBVENCIÓN

10/05/2019

9.000,00

23-XERA-19 DEPUTACION DESENV TURISTICO CORPUS 19

SUBVENCIÓN

10/05/2019

6.000,00

24-XERA-19 PUBLICACIONS CREADORES PONTAREANS 2019

CAMBIO PARTIDA

10/05/2019

6.000,00

25-XERA-19 ASISTENCIA EN MATERIA DE CONTRATACION 2

SUBVENCIÓN

10/05/2019

6.000,00

26-XERA-18 DEPUTACION ASESORMT TECNICO ESTACION BO

SUBVENCIÓN

13/05/2019

49.852,40

27-XERA-19 DEPUTACION ACTIVIDADES CULTURA VERAN 19

SUBVENCIÓN

13/05/2019

8.000,00

28-XERA-19 DEPUTACION ASISTENCIA EN COMUNICACION

SUBVENCIÓN

10/05/2019

197.181,61

29-XERA-19 XUNTA REVALORIZACION ESPAZOS PUBLICOS R

SUBVENCIÓN

15/05/2019

60.000,00

30-XERA-19 XUNTA E BANCA GASTOS CELEBRACION CORPUS

SUBVENCIÓN

16/05/2019

8.000,00

31-XERA-19 DEPUTACION SUBVENCION PARA A DINAMIZACI

SUBVENCIÓN

24/05/2019

7.439,37

32-XERA-19 XUNTA EDITORIAIS GALEGO MELLORA COLECIO

SUBVENCIÓN

24/05/2019

24.387,98

33-XERA-19 DEPUTACION SUBVENC REHAB SEÑALI PATRIMO

SUBVENCIÓN

28/05/2019

7.200,00

34-XERA-19 DINAMIZACIÓN DO SERVIZO DE SOCORRISMO

SUBVENCIÓN

06/06/2019

7.466,33

35-TRANSF-19 CAMBIO PARA INVESTIMENTO BIOSAUDABLES GULÁNS

CAMBIO PARTIDA

21/06/2019

10.115,00

36-TRANSF-19 CAMBIO PARA SUBV CONTRATA TÉCNICOS/AS VARIOS/AS

CAMBIO PARTIDA

21/06/2019

4.809,74

37-XERA-19 ESTADO CIM PACTO VIOLENCIA XENERO

SUBVENCIÓN

21/06/2019

8.000,00

38-XERA-19 DEPUTACION ACTUACION MUSICAL CORPUS 19

SUBVENCIÓN

03/07/2019

304.385,86

39-INCORP-2019 INCORPORACION REMANENTES VARIAS OBR

SUBVENCIÓN

08/07/2019

1.026,31

40-XERA-2019 XUNTA DINAMIZACION LECTURA BIBLIOTECA

SUBVENCIÓN

10/07/2019

13.830,12

41-XERA-19 DEPUTACION MESTRE COMPOSTEIRO 2019

SUBVENCIÓN

11/07/2019

25.215,14

42-XERA-19 XUNTA FONDO COMPENSACION MEDIO AMBIENTE

SUBVENCIÓN

17/07/2019

13.404,69

43-TRANSF-19 CAMBIO A PARTIDA DE PARQUES FORESTAIS

CAMBIO PARTIDA

05/08/2019

30.530,43

44-XERA-2019 XUNTA SUBVENCION OBRADOIRO COIDAR NOS

SUBVENCIÓN

06/08/2019

187.919,44

45-XERA-19 XUNTA CONTRAT PERSOAL VICTIMAS VIOLENCI

SUBVENCIÓN

12/08/2019

50.377,02

46-XERA-19 DEPUTACION PC/17 REPARACION BEIRARRUAS

SUBVENCIÓN

14/08/2019

9.757,50

47-XERA-19 XUNTA SUBVENCION PREVENCION INCENDIOS

SUBVENCIÓN

28/08/2019

961,53

48-XERA-19 XUNTA DINAMIZACION LECTURA IGUALDADE HO

SUBVENCIÓN

27/08/2019

76.431,10

49-XERA-19 CONVENIO UNESPA

SUBVENCIÓN

29/08/2019

31.575,50

50-XERA-19 MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS 19-20

SUBVENCIÓN

30/08/2019

25.000,00

51-XERA-19 SUBVENCION ORIENTACION LABORAL

SUBVENCIÓN

10/09/2019

97.653,13

52 XERA 19 PARQUES FORESTAIS

SUBVENCIÓN

13/09/2019

24.000,00

53 XERA 19 O TEU PRIMEIRO EMPREGO

SUBVENCIÓN

12/09/2019

516.567,13

54 TRANF-19 APLICACIÓN DE VACANTES DE PERSOAL

CAMBIO

19/09/2019

37.338,18

55 XERA 19 MELLORA ALUMEADO TRAMO CAPELA

SUBVENCIÓN

20/09/2019

18.058,04

56 XERA 19 MELLORA ENERXÉTICA ALUMEADO EXT INSTITUTO

SUBVENCIÓN

24/09/2019

21.271,11

57 XERA 19 SANEAMENTO DE AUGAS FECAIS BUGARIN

SUBVENCIÓN

25/09/2019

7.398,40

58 TRANSF 19 CAMBIO ENTRE PARTIDAS DE INVESTIMENTO E GASTO

AXUSTE

26/09/2019

5.000,00

59 TRANSF 19 CAMBIO ENTRE PARTIDAS DE GASTO

AXUSTE

02/10/2019

190.000,00

60 TRANSF 19 CAMBIO ENTRE PARTIDAS DE GASTO

AXUSTE

02/10/2019

8.507,72

61 TRANSF 19 CAMBIO A PARTIDA DE FONDO COMP AMBIENTAL

CAMBIO PARTIDA

08/10/2019

7.623,00

62 XERA 19 XUNTA SUBVENCIÓN MERCADOS EXCELENTES

SUBVENCIÓN

09/10/2019

43.676,24

63 XERA 19 M.A.E BOUZALONGA A C.REMEDIOS

SUBVENCIÓN

09/10/2019

520.226,70

64 TRANSF 19 HUMANIZA RÚA REDONDELA

CAMBIO PARTIDA

11/10/2019

11.313,05

65 XERA 19 CONVENIO AGADIC E CONCELLO R.GALEGA TEA

SUBVENCIÓN

17/10/2019

339.446,00

66 XERA 19 OBRADOIRO DE EMPREGO COIDAR NOS II

SUBVENCIÓN

18/10/2019

597.067,03

67 TRANSF 19 CAMBIO A PARTIDA DE INVESTIMENTO PRAZA BUGALLAL

CAMBIO PARTIDA

21/10/2019

4.800,00

68 XERA 19 OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

SUBVENCIÓN

21/10/2019

70.000,00

69 TRANSF 19 CAMBIO ENTRE PARTIDAS DE GASTO

AXUSTE

21/10/2019

14.761,72

70 TRANSF 19 CAMBIO PARA GASTO EN VÍAS E OBRAS

AXUSTE

31/10/2019

43.201,61

71-XERA-19 DEPUTACION PAVIMENT MONTE ABAIXO NOGUEI

SUBVENCIÓN

04/11/2019

39.071,05

72-XERA-19 DEPUTACION OBRA CEMETERIO “antiga Casa a..”

SUBVENCIÓN

06/11/2019

21.360,32

73-XERA-19 SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES E PAPELEIRAS

SUBVENCIÓN

13/11/2019

37.295,96

74-TRANSF-19 TRANSFERENCIAS MESMA AREA GASTO

AXUSTE

14/11/2019

312.127,68

75-TRANSF-19 TRASFERENCIA AREA DE GASTO 92

AXUSTE

18/11/2019

42.063,30

76-XERA-19 XUNTA CURSOS CREA MICROEMPRESAS 2019/20

SUBVENCIÓN

26/11/2019

42.167,42

77-XERA-19 XUNTA SUBVENCION REDACCION DO PXOM 2019

SUBVENCIÓN

29/11/2019

50.389,04

78-TRANSF-19 CAMBIO ENTRE DISTINTAS AREAS GASTO

AXUSTE

03/12/2019

12.000,00

79-XERA-19 DEPUTACION CAMBIO FINALIDADE FESTAS SET

SUBVENCIÓN

12/12/2019

20.602,65

80-AMPLI-19 AMPLIACION CREDITO RECAUDACION ORAL

CDTO AMPLIABLE

26/12/2019

39.429,95

81-AMPLI-19 AMPLIACION CREDITOS TRIBUTOS ORAL

CDTO AMPLIABLE

26/12/2019

686,95

82-XERA-19 XUNTA CONVENIO AGADIC 2 SEMESTRE

SUBVENCIÓN

26/12/2019

97.144,91

83-TRANSF-19 TRANSFERENCIAS DISTINTAS AREAS

AXUSTE


 

"O PP non se entera de nada da xestión económica do Concello"